miercuri, 6 mai 2015

Instrumente de lucru pentru sistemele informatice.

Instrumente de lucru pentru sistemele informatice.
Caracteristici.
Definire.
Utilizarea instrumentelor de lucru :
- schiţe
- grafice/diagrame
- şabloane
- rapoarte(simple, complexe, pivot)
- funcţii

Aplicație:

Realizați o bază de date care să conțină elemente ale ultimelor două recensăminte ale populației din localitatea dvs.vineri, 1 mai 2015

PROIECT – nivel 3

PROIECT – nivel 3

Desfăşurarea probelor examenului de certificare a competențelor profesionale pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3

Redactarea părții scrise a proiectului implică tehnoredactarea conținutului (Times New Roman, 12, 1 ½ rânduri, dimensiuni pagini: stânga 3 cm, restul 2,5 cm) sub forma a 20 de pagini (la care se adaugă eventualele Anexe), care să respecte următoarea structură:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unității de învățământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul: 2-2,5 pagini care sintetizează aspectele teoretice şi pe cele practice pe care le abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea respectivă;
(d) Conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul şi obiectivele proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum şi utilitatea practic-aplicativă a soluțiilor găsite de către candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schițe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observație, prezentarea şi analiza unor secvențe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentația tehnică întocmită etc.
Partea scrisă a proiectului, însoțită de Fişa de evaluare a proiectului şi a susținerii orale, completată (primele trei părți), se depun la secretariatul unității de învățământ şi primesc un număr de înregistrare. După susținerea orală, proiectul împreună cu Fişa de evaluare a proiectului şi a susținerii orale, completată (părțile I-IV), se arhivează de către unitatea de învățământ, pentru o perioadă de trei ani.