Planificare OperationalăFIȘĂ DE EVALUARE
OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII

CONCEPTUL DE PLANIFICARE TIPURI DE PLANIFICARE

PLANIFICAREA PRIN DIAGRAMA CU BARE (DE TIP GANTT)

INSTRUMENTE DE PLANIFICARE
DIAGRAMA GANTT

Diagrama GANTT este un instrument folosit în planificarea proiectelor, evenimentelor și a muncii. Este o metoda des întâlnită în managementul proiectelor, și urmărește etapele desfășurării unui proiect în funcție de durata acestora.  
A fost inventată de către HENRY GANTT-inginer și sociolog de origine americană-, în 1917.

Diagrama Gantt ilustrează grafic un program de activitate care ajută la planificarea, coordonarea și monitorizarea unor sarcini specifice unui proiect. Are forma unei matrici, cu două axe: una orizontală care indică perioada de timp necesară fiecărei activități (cu datele de începere și de finalizare ale sarcinii); alta verticală, care indică sarcinile ce trebuie îndeplinite. 

Poate fi realizată pe o foaie de hârtie, într-un program din pachetul Microsoft Office (Excel/Word) sau într-un program specific managementului de proiect: Microsoft Project.

DIAGRAMA GANTT se realizează astfel:

Se realizează în Microsoft Excel un tabel cu etapele care trebuiesc parcurse pentru a realiza activitatea propusă (Fig.1)
Pentru realizarea diagramei Gantt (Fig.2) se poate ține cont de tutorialul prezentat aici.


APLICAȚIE

Realizați diagrama Gantt a unei activități realizate în cadrul firmei de exercițiu.

Activitatea realizată în cadrul firmei de exercițiu are titlul: PLAN DE ECHIPARE A FIRMEI DE EXERCIȚIU CU MOBILIER

Fig.1
Diagrama GANTT se realizează în Microsoft Excel și are următoarea configurație:

Fig.2

SURSE: www.digplanet.com; open-tube.com; prbeta.ro; lec-academy.ro.
ALEGEREA MODALITĂȚILOR DE EVALUARE FEED-BACK


Niciun comentariu: