ContabilitateCONTABILITATE

GENERALITĂȚI

PRINCIPIILE CONTABILITATIIProcedeele specifice metodei contabilitățiiBILANȚUL ȘI DUBLA REPREZENTARE
clasa a X-a

AMORTIZAREA

Imobilizările corporale și necorporale se amortizează.
Din punct de vedere economic, amortizarea reprezintă procesul de repartizare a valorii de intrare a imobilizării (costul istoric) asupra întregii sale durate de utilizare.
Amortizarea este o cheltuială a exercițiului , ce corespunde consumației unei părți din valoarea imobilizării.
Din punct de vedere financiar, amortizarea este o componentă a capacității de autofinanțare care permite reînnoirea imobilizărilor.
Eșalonarea costului istoric se face pe durata utilizării lor prin întocmirea unui plan de amortizare.
Planul de amortizare se întocmește pe baza următoarelor elemente: valoarea de amortizare, durata de viață și metoda de amortizare aplicată.
Valoarea de amortizat se stabilește la costul istoric, adică de valoarea de intrare, denumită valoare contabilă.
Durata de viață sau de amortizare variază în funcție de natura bunurilor.
Amortizarea unui bun se înregistrează lunar.
Metodele de amortizare folosite sunt:
1. Amortizarea liniară
2. Amortizarea accelerată
3. Amortizarea degresivă

1. Amortizarea liniară – constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a bunului.

A = Na x Vi

A – amortizare anuală
Na – norma de amortizare
Vi – valoarea de intrare
Al – amortizarea lunară
D – durata de funcționare

A = Na x Vi

Na =  A/D x 100

Al = A/12 luni

APLICAȚIE:
Se achiziționează un mijloc de transport având Vi = 10.000 lei, D = 5 ani.
Să se calculeze și să se înregistreze Al.

Amortizarea se înregistrează în contul 6811 ”Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

+D -- înregistrarea amortizării lunare a imobilizării
- C -- închiderea de cheltuieli prin contul 121

6811 = 28xx
  121 = 6811

6811 = 28xx ”Amortizarea ... ”

+ C -- înregistrarea amortizării lunare a imobilizării

- D -- 28xx = 20xx –scoaterea din evidență a imobilizărilor împreună cu amortizarea deja calculată
                        21xx
                        22xx
                        23xx
                        24xx

A = Na x Vi = 20% x 10.000 = 2.000 lei/an
Na = 1/D x 100 = 1/5 x 100 = 20%
Al = 2000/12 = 166,67 lei

6811 ”Cheltuieli cu amortizările”   A +D
2813 ”Amortizarea mijloacelor fixe  P +C

6811 = 2813       166,67 lei
2. Amortizarea accelerată – constă în calcularea în exercițiul în care imobilizările intră în activul unității patrimoniale a unei tranșe de 50% din valoarea bunului, iar restul se amortizează pe toată perioada rămasă de amortizat după metoda amortizării liniare;

Anul 1:   A = Na x Vi = 50% x 10.000 = 5.000 lei

Al = 5.000/12 = 416,67 lei/lună

Anul 2-5:   A =  Vr/Dr = 5.000/5-1 = 5.000/4 = 1.250 lei. E Al = 1.250/12 = 104,16 lei/lună

6811 ”Cheltuieli cu amortizare”  A + D
2813 ”Amortizări cu mijloacele fixe”

6811 = 2813   416,67 lei
6811 = 2813   104,16 lei

6811 = 2813       166,67 lei

6811 ”Cheltuieli cu amortizările”   A +D
2813 ”Amortizarea mijloacelor fixe  P +C

3. Amortizarea degresivă – constă în multiplicarea multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu coeficienți prevăzuți de lege:
- 1,5 – dacă durata normală de utilizare este între 2-5 ani;
- 2,0 – dacă durata normală de utilizare este între 5-10 ani;
- 2,5 – dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani.

Rata multiplicată se aplică la valoarea rămasă de amortizat.

Nd = Na x K
Nd – norma degresivă
K – coeficienți de amortizare
Se calculează amortizarea anuală după această metodă cu norma degresivă până în momentul în care Ad astfel calculată ajunge să fie mai mică să fie egală cu cea liniară.

Ad = Nd x Vi < A = Na x Vi

Din acest moment se renunță la amortizarea calculată degresiv și începând din anul în care Ad < A liniară și se va calcula după formula:    
A = V rămasă/ Nr.de ani rămași

APLICAȚIE:
Se achiziționează un mijloc de transport având Vi = 80.000 lei, D = 8 ani.
Să se calculeze și să se înregistreze Ad.

Rezolvare:
Na = 1/D x 100 = 1/8 x 100 = 12,5%
A liniară = Vi x Na = 80.000 x 12,5% = 10.000 lei/an

Nd = Na x K = 12,5% x 2 = 25%

ANI
AMORTIZARE LINIARĂ
AMORTIZARE DEGRESIVĂ
VALOARE RĂMASĂ
1
10.000
Vi x Nd = 80.000 x 25% = 20.000
Vr1 = 80.000-20.000=60.000
2
10.000
Vr x Nd = 60.000 x 25% = 15.000
Vr2 = 60.000-15.000=45.000
3
10.000
Vr x Nd = 45.000 x 25% = 11.250
Vr1 = 45.000-11.250=33.750
4
10.000
Vri x Nd = 33.750 x 25% = 8.437,5 < 10.000
A = Vr/5 = 33.750/5 = 6.750
5
10.000
6.750

6
10.000
6.750

7
10.000
6.750

8
10.000
6.750

TOTAL
80.000
80.000
Niciun comentariu: