vineri, 19 iunie 2015

PREMIANȚII

Ministerul Educaţiei a premiat cele mai bune 10 proiecte câştigătoare în cadrul competiţiei „O activitate de succes în săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

András György Király şi Gigel Paraschiv, secretari de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi Ioan Chelaru, vicepreşedintele Senatului României, au premiat joi, 11 iunie, cele 10 şcoli câştigătoare la a IV-a ediţie a competiţiei „O activitate de succes în săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Distincţiile au fost înmânate elevilor şi profesorilor implicaţi în derularea proiectelor desfăşurate în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" (6 - 10 aprilie 2015).

Proiectele au fost structurate pe zece domenii educaţionale: cultural, artistic, tehnic, ştiinţific, sportiv, educaţie pentru cetăţenie democratică şi promovarea valorilor umanitare, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, abilităţi de viaţă, consiliere şi orientare.

În baza punctajului obţinut (80% - nota evaluării şi 20% - numărul de voturi acumulate), din cele 220 de proiecte înscrise în concurs au fost declarate câştigătoare următoarele activităţi/proiecte:

Domeniul cultural: Columna - Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara (judeţul Timiş). Activitatea a avut o parte de pregătire tehnică iniţială, în care un nucleu de elevi a recolorat experimental/digital un fragment din Columnă. Proiectul a beneficiat de expertiza şi consultanţa unor specialişti de la Universitatea de Vest din Timişoara şi a specialiştilor Muzeului Naţional de Istorie a României. 

Domeniul artistic: Creangă ...la el acasă - Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ (judeţul Neamţ). În parteneriat cu instituţii din zona Neamţului, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” a organizat, în zilele de 6-7 aprilie 2015, o manifestare cultural-artistică de amploare, în colaborare cu peste 20 de instituţii şcolare din ţară. Creativitatea, imaginaţia şi talentul concurenţilor au fost apreciate de cei aproximativ 200 de spectatori şi de juriul concursului.

Domeniul tehnic: e-Şcoala altfel - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni (judeţul Suceava). În cadrul proiectului, echipele de elevi ale Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu" au participat la cele cinci secţiuni ale programului online dezvoltat: artă, cultură şi ştiinţă, medicină, istorie, planeta Pământ, ştiinţe aplicate. Activităţile au fost organizate sub forma conferinţelor virtuale şi a concursurilor online.

Domeniul ştiinţific: ARS OECONOMICA - Liceul Tehnologic „Vasile Conta” din Târgu Neamţ (judeţul Neamţ). Proiectul a vizat trei direcţii de acţiune: patrimoniul economic, patrimoniul cultural şi patrimoniul ecologic, fiecare incluzând mai multe secţiuni, fapt ce a conferit caracterul interdisciplinar. Încurajarea schimbului de idei, a creativităţii, a spiritului antreprenorial şi a rigurozităţii ştiinţifice a reprezentat punctul forte al simpozionului organizat cu acest prilej.

Domeniul sportiv: „Cuza Open” - Turneu judeţean de tenis de câmp- Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” (judeţul Suceava). Concursul s-a adresat elevilor din judeţul Suceava, cu vârste cuprinse între 14 - 19 ani, fete şi băieţi. Scopul proiectului l-a reprezentat dezvoltarea motivaţiei pentru practicarea tenisului de câmp şi promovarea unui mod de viaţă sănătos în rândul elevilor, prin valorificarea potenţialului individual şi a valorilor educaţiei pentru sănătate.

Domeniul cetăţenie democratică şi responsabilitate socială: Suflet de copil - Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu (judeţul Gorj). Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu” a încheiat un acord de parteneriat cu Shopping Center Târgu Jiu în vederea realizării unui spectacol-licitaţie în scop caritabil. 

Domeniul educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos: Stresul - o bombă cu ceas? - Colegiul Naţional Octavian Goga din Marghita (judeţul Bihor). Campania antistres s-a vrut o activitate amplă ce a cuprins ateliere de lucru cu specialişti care au abordat, din punct de vedere teoretic, teme legate de managementul stresului.

Domeniul educaţie ecologică şi protecţia mediului: Micii ecologişti în acţiune - Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 „Mugurel” din Oradea (judeţul Bihor). Această activitate, cu un pronunţat caracter interdisciplinar, s-a desfăşurat pe grupuri care s-au rotit de la o acţiune la alta: plantat de flori, curăţenie în parc, interacţiune cu cetăţenii întâlniţi.

Domeniul abilităţi de viaţă: Cupa primăverii - Liceul Tehnologic Fierbinţi - Târg în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Maia (judeţul Ialomiţa). Acest proiect s-a desfăşurat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Maia, Primăria şi Consiliul Local Maia. Activităţile de peer education s-au realizat în context sportiv, accentuând necesitatea promovării caracterului social al valorilor spiritului olimpic.

Domeniul consiliere şi orientare: Job Shadow Day - Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă din Săveni (judeţul Botoşani). Au fost colectate opţiunile elevilor în privinţa aspiraţiilor de carieră, grupate pe domenii, şi au fost identificate companii/instituţii care să instituie ziua de 6 aprilie ca zi de shadowing. 

Începând cu anul şcolar 2011 - 2012, Ministerul Educaţiei organizează, anual, programul „Şcoala altfel: Să ştii ai multe, să fii mai bun!", în semestrul al II-lea al anului şcolar, program obligatoriu, inclus în structura anului şcolar. Obiectivul acestui demers este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, care să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte non-formale. Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează propriul program de activităţi în care să implice toţi elevii şi toate cadrele didactice, pe baza propunerilor elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor.

sursa: edu.ro

Niciun comentariu: